Algemene Voorwaarden

Stand 03.09.12

 

  1. De cursuskaart is niet overdraagbaar en alleen geldig voor de op de cursuskaart aangegeven tijd.
  2. Lessen die de cursist niet bijwoont, vervallen.
  3. Elke cursist neemt op eigen risico deel aan de lessen.
  4. De skischool Iseler is niet aansprakelijk in geval van een ongeval of letsel van de deelnemers.
  5. Een ongevallen-, ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering wordt aanbevolen.
  6. Restitutie bij ziekte of een ongeval kan alleen worden verleend op basis van een medische verklaring.
  7. In geval van overmacht kan geen restitutie worden verleend.
  8. Indien er minder dan 4 deelnemers zijn, behouden wij ons het recht voor om de cursustijden te verkorten.
  9. De betaling van het cursusgeld gebeurt contant of via de EC-betaling voordat de cursus begint.
  10. De kosten voor liftkaarten en skimateriaal zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.